.

نمایشگاه معماری

.
مرداد ۳, ۱۳۹۶

آرسیس، آماده در نمایشگاه تاسیسات

آرسیس، غرفه ساز مجاز «شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی» خواهد بود. طبق اعلام وب سایت رسمی نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی، شرکت غرفه سازی و دکوراسیون طراحان آرسیس پارسه، به صورت رسمی، بعنوان غرفه ساز مجاز، در «شانزدهمیننمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی» معرفی شد. […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۶
هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی

آرسیس، آماده در میدکس ۹۶

آرسیس، غرفه ساز مجاز «نمایشگاه بین المللی معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی – میدکس» خواهد بود. طبق اعلام وب سایت رسمی نمایشگاه بین المللی میدکس، شرکت غرفه سازی و دکوراسیون طراحان آرسیس پارسه، به صورت رسمی، بعنوان غرفه ساز مجاز، در «هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی – میدکس» معرفی شد. این نمایشگاه، در تاریخ ۲۳ […]
.
.